18/08/2022 10:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phong Lạc đình du xuân kỳ 2
豐樂亭遊春其二

Tác giả: Âu Dương Tu - 歐陽修

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 23/09/2014 09:56

 

Nguyên tác

春雲淡淡日輝輝,
草惹行襟絮拂衣。
行到亭前逢太守,
籃輿酩酊插花歸。

Phiên âm

Xuân vân đạm đạm, nhật huy huy,
Thảo nhạ hành khâm, nhứ phất y.
Hành đáo đình tiền phùng thái thú,
Lam dư mính đính sáp hoa quy.

Dịch nghĩa

Mây xuân phơn phớt, nắng long lanh
Cỏ dính quần, bông bám áo
Leo đến trước đình gặp thái thú
Say quá rồi, để nguyên quần áo giắt đầy bông hoa nằm kiệu mà về

Bản dịch của Lê Sơn

Mây xuân phơn phớt, nắng huy huy,
Cỏ vướng hành khâm, bông bám y.
Leo đến bên đình chào thái thú,
Say mềm nằm kiệu lính khiêng đi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Âu Dương Tu » Phong Lạc đình du xuân kỳ 2