蝶戀花其三

誰道閒情拋棄久?
每到春來,
惆悵還依舊。
日日花前常病酒,
不辭鏡裡朱顏瘦。

河畔青蕪隄上柳,
為問新愁,
何事年年有?
獨立小橋風滿袖,
平林新月人歸後。

 

Điệp luyến hoa kỳ 3

Thuỳ đạo nhàn tình phao khí cửu ?
Mỗi đáo xuân lai,
Trù trướng hoàn y cựu.
Nhật nhật hoa tiền thường bệnh tửu,
Bất từ cảnh lý chu nhan sấu.

Hà bạn thanh vu đê thượng liễu,
Vị vấn tân sầu,
Hà sự niên niên hữu ?
Độc lập tiểu kiều phong mãn tụ,
Bình lâm tân nguyệt nhân quy hậu.


Bài này có nơi chép tác giả là Phùng Duyên Kỷ 馮延己.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Ai bảo nhàn tình lâu quẳng bỏ ?
Mỗi tới xuân về,
Trù trướng y nguyên cũ.
Buổi tối trước hoa thường bệnh rượu,
Soi gương chẳng chối dung nhan võ.

Xanh mịt bờ sông tơ liễu rủ,
Vì hỏi tân sầu,
Hà cớ năm năm có ?
Một đứng cầu con trơ trước gió,
Trăng treo rừng thẳm người đâu hở.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Ai bảo tình nhàn lâu đã bỏ ?
Mỗi lược xuân về,
Buồn bã y cũ đó !
Ngày tối trước hoa rượu phải có,
Soi gương vẫn biết mặt gầy thó !!

Hoang biếc bên sông bờ liễu nớ,
Xin hỏi cơn sầu,
Sao có năm năm hở ?
Ta đứng cầu con chiều gió trở,
Rừng yên trăng sớm người về chớ ?!

14.00
Trả lời