14/07/2024 06:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điệp luyến hoa kỳ 3
蝶戀花其三

Tác giả: Âu Dương Tu - 歐陽修

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 18/06/2005 15:37

 

Nguyên tác

誰道閒情拋棄久?
每到春來,
惆悵還依舊。
日日花前常病酒,
不辭鏡裡朱顏瘦。

河畔青蕪隄上柳,
為問新愁,
何事年年有?
獨立小橋風滿袖,
平林新月人歸後。

Phiên âm

Thuỳ đạo nhàn tình phao khí cửu ?
Mỗi đáo xuân lai,
Trù trướng hoàn y cựu.
Nhật nhật hoa tiền thường bệnh tửu,
Bất từ cảnh lý chu nhan sấu.

Hà bạn thanh vu đê thượng liễu,
Vị vấn tân sầu,
Hà sự niên niên hữu ?
Độc lập tiểu kiều phong mãn tụ,
Bình lâm tân nguyệt nhân quy hậu.

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Ai bảo nhàn tình lâu quẳng bỏ ?
Mỗi tới xuân về,
Trù trướng y nguyên cũ.
Buổi tối trước hoa thường bệnh rượu,
Soi gương chẳng chối dung nhan võ.

Xanh mịt bờ sông tơ liễu rủ,
Vì hỏi tân sầu,
Hà cớ năm năm có ?
Một đứng cầu con trơ trước gió,
Trăng treo rừng thẳm người đâu hở.
Bài này có nơi chép tác giả là Phùng Duyên Kỷ 馮延己.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Âu Dương Tu » Điệp luyến hoa kỳ 3