蝶戀花其五

畫閣歸來春又晚,
燕子雙飛,
柳軟桃花淺。
細雨滿天風滿院,
愁眉斂盡無人見。

獨倚闌幹心緒亂,
芳草芊綿,
尚憶江南岸。
風月無情人暗換,
舊遊如夢空腸斷。

 

Điệp luyến hoa kỳ 5

Hoạ các quy lai xuân hựu vãn,
Yến tử song phi,
Liễu nhuyễn đào hoa thiển.
Tế vũ mãn thiên phong mãn viện,
Sầu mi liễm tận vô nhân kiến.

Độc ỷ lan can tâm tự loạn,
Phương thảo thiên miên,
Thượng ức giang nam ngạn.
Phong nguyệt vô tình nhân ám hoán,
Cựu du như mộng không trường đoạn.

 

Dịch nghĩa

Trên lầu son tới lui, xuân lại hết,
Đôi én cùng bay,
Liễu rũ, đào phai tàn.
Mưa nhỏ đầy trời gió đầy viện,
My sầu thu lại không ai thấy.

Một mình tựa lan can, lòng cứ náo loạn.
Cỏ thơm tốt tươi,
Vẫn còn nhớ bờ nam.
Trăng gió vô tình, người thay đổi,
Cuộc chơi xưa như mộng, chỉ còn lại ruột gan đứt lìa.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Suốt ngày lầu vắng tới lui,
Én đôi sánh liệng, ngậm ngùi tiếc xuân.
Liễu buông, đào cũng phai dần,
Đầy trời mưa bụi, gió luồn viện sâu.
Nào ai có thấy mi sầu,

Một mình tựa cửa, rầu rầu tâm can.
Cỏ thơm tươi tốt muôn vàn,
Vẫn lòng đau đáu bờ nam xa vời.
Cõi xưa mộng cũ đâu rồi,
Lòng người thay đổi, rã rời ruột gan.


(Dự án dịch thơ của Thi Viện)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cammy

Phòng vẽ đi về lại hết xuân
Đôi én cùng bay, tiếc xuân tàn
Đào luống tàn phai, cành liễu rủ
Mưa giăng khắp lối gió thở than
Mi sầu khép lại nào ai thấy

Tự cửa nhìn xa, rối tâm can
Cỏ thơm vẫn mọc đà tươi tốt
Vẫn còn thương nhớ phía bờ nam
Trăng gió vô tình người thay đổi
Mộng xưa lối cũ, rối bời ruột gan...


(Dự án dịch thơ của Thi Viện)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trác Văn Quân

Hoạ các đi về xuân đã qua
Có đôi chim én la đà với xuân
Đào phai liễu rũ tần ngần
Rợp trời mưa bụi gió vần phòng the
Mi sầu ai biết tái tê

Thẫn thờ bên cửa xáo bề tâm can
Cỏ thơm xanh tốt vô vàn
Lòng còn đau đáu trời nam xa vời
Người, trăng đà đổi thay rồi
Chuyện xưa như mộng rã rời tâm tư


24/07/07

(Dự án dịch thơ của Thi Viện)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của sabina_mller

Tới lui lầu vẽ, xuân đã tàn
Ngoài kia đôi én lượn cùng bay
Liễu rũ đào phai hết nồng nàn
Mưa giăng đầy trời gió đầy viện
Mi sầu thu lại có ai hay?

Mình tựa lan can lòng rối bời
Cỏ thơm hoa nở tốt tươi ghê
Bờ nam vẫn nhớ dạ không dời
Trăng gió vô tình người thay đổi
Ngày xưa như mộng dứt cơn mê.


(Dự án dịch thơ của Thi Viện)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Song Tuyết

Gác vẽ đi về xuân cũng biệt
Cái én bay chung
Liễu rủ đào hoa chiếc
Khói nước khắp trời phòng gió tiếp
Mi sầu chau hết nào ai biết.

Mệt tựa lan can tim nhói thắt
Cỏ đượm xanh rì
Lại nhớ bờ xa lắc
Trăng gió vô tình tin cũ bặt
Chuyện xưa thành mộng lòng như cắt.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời