臨江仙

柳外輕雷池上雨,
雨聲滴碎荷聲。
小樓西角斷虹明,
闌干倚處,
待得月華生。

燕子飛來窺畫棟,
玉鉤垂下簾旌。
涼波不動簟紋平。
水精雙枕,
傍有墮釵橫。

 

Lâm giang tiên

Liễu ngoại khinh lôi trì thượng vũ,
Vũ thanh trích toái hà thanh.
Tiểu lâu tây giác đoạn hồng minh,
Lan can ỷ xứ,
Đãi đắc nguyệt hoa sinh.

Yến tử phi lai khuy hoạ đống,
Ngọc câu thuỳ hạ liêm tinh.
Lương ba bất động điệm văn bình.
Thuỷ tinh song chẩm,
Bàng hữu đoạ thoa hoành.


Sách "Dã khách tùng đàm" chép khi Âu Dương Tu làm quan tại Hà Nam, có quen thân với một kỹ nữ. Gặp lúc quan trấn thủ Tây Kinh là Tiền Duy Diễn thết tiệc ở hậu viên, khi các khách đã có mặt đông đủ, chỉ có Âu Dương Tu và người kỹ nữ vắng mặt, lát sau mới tới. Họ Tiền trách hỏi kỹ nữ vì sao tới trễ thì được trả lời rằng "Canh trưa, ngang qua nhà mát ngủ quên, lại còn đánh mất kim thoa chưa kiếm được." Họ Tiền bảo Âu Dương Tu làm một bài từ ngay giữa bữa tiệc rất được mọi người khen ngợi, lại sai người mở ngân khố lấy tiền đền thoa cho kỹ nữ. Do đó bài từ này còn có tên "Kỹ tịch" 妓席.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Song Tuyết

Bờ liễu sấm rền ao nước xối,
Sen nghiêng tí tách mưa rơi.
Cầu vồng một mảnh gác tây lơi,
Lan can tựa khẽ,
Chờ ngắm nguyệt hoa chơi.

Én nhỏ bay về dòm ngách cửa,
Rèm thưa móc ngọc buông rồi.
Chiếu hoa nếp sóng lặng im hơi.
Thủy tinh gối kép,
Trâm ngọc tuột ngang rơi.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Yến Lan

Sấm nhẹ rền quanh, ao hứng nước
Tiếng mưa gõ nảy tiếng sen
Bốn bên lầu gặp mống chiều tan
Lan can riêng đến tựa
Nhìn khắp một màu trăng

Chim én bay về chen trụ biểu
Cờ rủ bóng nguyệt quầng
Sóng im như mặt chiếu trải bằng
Gối pha lê kề cặp
Rơi chiếc trâm cài ngang


Nguồn: Từ Tống, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 1992
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời