蝶戀花其二

面旋落花風蕩漾,
柳重煙深,
雪絮飛來往。
雨後輕寒猶未放,
春愁酒病成惆悵。

枕畔屏山圍碧浪,
翠被花燈,
夜夜空相向。
寂寞起來褰繡幌,
月明正在梨花上。

 

Điệp luyến hoa kỳ 2

Diện toàn lạc hoa phong đãng dạng,
Liễu trùng yên thâm,
Tuyết nhứ phi lai vãng.
Vũ hậu khinh hàn do vị phóng,
Xuân sầu tửu bệnh thành trù trướng.

Chẩm bạn bình sơn vi bích lãng,
Thuý bị hoa đăng,
Dạ dạ không tương hướng.
Tịch mịch khởi lai khiên tú hoảng,
Nguyệt minh chính tại lê hoa thượng.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Xao xác gió đưa hoa phất mặt,
Khói dày liễu xanh,
Tuyết nhẹ bay lai vãng.
Mưa ngớt hơi sương chưa thấm lạnh,
Sầu xuân bệnh rượu cơn buồn bực.

Bên gối núi tranh che sóng biếc,
Áo thắm đèn hoa,
Đêm đêm dài trông ngóng.
Lặng lẽ ngồi lên vén màn gấm,
Đầu ngọn hoa lê vầng trăng sáng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Tạt mặt hoa rơi gió xoáy quật,
Liễu ngàn khói thâm,
Bụi tuyết bay phần phật,
Sương nhẹ sau mưa chưa lạnh thật,
Xuân sầu bịnh rượu thành buồn bực !!

Tựa gối, núi che quanh sóng biếc,
Áo thuý đèn hoa,
Đêm trắng ngồi nhìn miết,
Lẵng lặng đứng lên vén trướng gấm,
Ngọn hoa lê sáng đêm trăng tuyệt !!

25.00
Trả lời