Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/09/2018 11:16

贈無為軍李道士

無為道士三尺琴,
中有萬古無窮音。
音如石上瀉流水,
瀉之不竭由源深。
彈雖在指聲在意,
听不以耳而以心。
心意既得形骸忘,
不覺天地白日愁雲陰。

 

Tặng Vô Vi quân Lý đạo sĩ

Vô Vi đạo sĩ tam xích cầm,
Trung hữu vạn cổ vô cùng âm.
Âm như thạch thượng tả lưu thuỷ,
Tả chi bất kiệt do nguyên thâm.
Đàn tuy tại chỉ thanh tại ý,
Thính bất dĩ nhĩ nhi dĩ tâm.
Tâm ý ký đắc hình hài vong,
Bất giác thiên địa bạch nhật sầu vân âm.

 

Dịch nghĩa

Cây đàn của Lý đạo sĩ dài ba thước
Trong có âm vô cùng từ muôn thuở
Tiếng như nước xối qua đá
Chảy mãi không kiệt vì nguồn sâu
Đàn tuy bằng ngón tay tiếng từ ý
Nghe bằng tâm chứ không nghe bằng tai
Khi đã được tâm ý thì quên cả hình hài
Chẳng hay mây buồn ban ngày che trời đất


Bài này tuyển từ Âu Dương Văn Trung toàn tập quyển 4 (Cư sĩ tập), bản Tứ bộ bị yếu. Quy hoạch cấp hành chính châu đời Tống, có bốn loại là phủ, châu, quận, giám. Hạt của Vô Vi quân có ba huyện: Vô Vi, Sào huyện, Lư Giang. Lý đạo sĩ tên là Cảnh Tiên, giỏi đàn. Năm Khánh Lịch thứ 7, tác giả làm tri châu Trừ Châu, Lý thường đến phủ nha diễn tấu và bàn đến đạo dưỡng sinh và đánh đàn, tác giả làm bài này để tặng. Trong thơ ông chỉ ra “Đàm tuy bằng ngón tay tiếng từ ý”, lập ý của người diễn tấu là quan trọng vô cùng. Vậy nên, người nghe tiếng đàn chẳng riêng gì nghe bằng tai mà còn phải dùng tâm để cầu ý. Bài thơ này của tác giả điều bàn đến là nghệ thuật đàn, nhưng thơ thông với nghệ thuật, coi trọng lập ý cũng là đặc điểm quan trọng của người làm thơ thời Tống. Bài thơ này không mô tả nhiều về tiếng đàn hay như thế nào mà là nhấn mạnh chỉ ra “nguồn” của nó, “ý” của nó, song đó lại là sự quan hệ mật thiết với công phu tu thân dưỡng tính của người diễn tấu đàn. Đương nhiên, cái mà tác giả nêu ra ở đây không phải nói ra một cách khô cứng mà nêu ra bằng hình tượng, đây cũng là đặc điểm rất lý thú của thơ Tống.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Ba thước đàn Vô Vi đạo sĩ
Trong có âm muôn thuở khôn cùng
Nghe như qua đá tuôn dòng
Chẳng bao giờ cạn muôn trùng nguồn sâu
Tiếng từ ý đàn đầu ngón gẩy
Nghe bằng tâm không phải bằng tai
Được tâm ý quên hình hài
Chẳng hay trời đất ban ngày mây che

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đạo sĩ Vô Vi đàn ba thước
Có âm vạn cổ từ muôn trước
Âm tựa trên đá nước chảy tuôn
Nguồn sâu nên nước vẫn chảy luôn
Đàn từ ngón tay, thanh tại ý
Nghe chẳng bằng tai mà bằng tâm
Tâm ý đạt được hình hài quên
Chẳng bận mây trời bay thênh thênh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Đàn ba thước đạo vô vi,
Có âm vạn cổ truyền đi vô cùng.
Tiếng như xối đá tuôn bùng,
Nguồn sâu không kiệt vạn trùng chảy xuôi.
Đàn tay, thanh tại ý rồi,
Nghe bằng tâm dạ tai thôi không phiền.
Đạt tâm ý thể hình quên,
Chẳng hay trời đất mây liền khuất che.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ba thước dài đàn Lý Đạo sĩ,
Có âm vạn thuở từ vô cùng
Tiếng như nước xối tuôn qua đá
Không kiệt nguồn sâu chảy mãi trong.
Đàn bởi ngón tay tiếng bởi ý
Nghe bằng tâm dạ tai lại không.
Hình hài quên cả được tâm ý,
Trời đất mây che chẳng bận lòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời