Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Tống, Liêu, Kim )
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Hà (1 bài)
- Trương Việt Linh (1 bài)
- Vũ Minh Tân (1 bài)
Tạo ngày 03/11/2008 06:55 bởi hongha83
Ngô Đào 吳濤 tự Đức Thiệu 德邵, người Sùng Nhậm 崇任 (nay thuộc Giang Tây), có thơ chép trong "Liêm Khê thi thoại" 濂溪詩話 đời Tống.