Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Tống, Liêu, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đàm Hoa thiền sư (1 bài thơ)
- Từ Huyễn (19 bài thơ)
- Bạch Vân Thủ Đoan thiền sư (3 bài thơ)
- Trương Bá Đoan (1 bài thơ)
- Cao Phong Diệu thiền sư (1 bài thơ)
Tạo ngày 02/11/2008 06:55 bởi hongha83
Ngô Đào 吳濤 tự Đức Thiệu 德邵, người Sùng Nhậm 崇任 (nay thuộc Giang Tây), có thơ chép trong "Liêm Khê thi thoại" 濂溪詩話 đời Tống.