Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Tống, Liêu, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đàm Hoa thiền sư (1 bài thơ)
- Từ Huyễn (19 bài thơ)
- Bạch Vân Thủ Đoan thiền sư (3 bài thơ)
- Trương Bá Đoan (1 bài thơ)
- Cao Phong Diệu thiền sư (1 bài thơ)
Tạo ngày 01/08/2007 20:49 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 04/04/2008 20:59 bởi Vanachi
Thạch Nhu 石柔 đời Tống, có một bài thơ được chép trong "Tuỳ viên thi thoại" của Viên Mai 袁枚.