Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Tống, Liêu, Kim )
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Vũ Minh Tân (1 bài)
- Trương Việt Linh (1 bài)
Tạo ngày 01/08/2007 20:49 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 04/04/2008 20:59 bởi Vanachi
Thạch Nhu 石柔 đời Tống, có một bài thơ được chép trong "Tuỳ viên thi thoại" của Viên Mai 袁枚.