絕句

來時萬縷弄輕黃,
去日飛球滿路旁。
我比楊花更飄蕩,
楊花只是一春忙。

 

Tuyệt cú

Lai thời vạn lũ lộng khinh hoàng,
Khứ nhật phi cầu mãn lộ bàng.
Ngã tỷ dương hoa cánh phiêu đãng,
Dương hoa chỉ thị nhất xuân mang.

 

Dịch nghĩa

Khi đến thì muôn vàn sợi tơ đùa bỡn màu vàng nhạt,
Ngày đi thì hạt bay khắp bên đường.
Ta so với hoa liễu vẫn còn phiêu bạt hơn,
Hoa liễu chỉ bề bộn trong một mùa xuân mà thôi.


Hai câu cuối của bài này có chép trong Tuỳ Viên thi thoại (Viên Mai), quyển 2, bài 51.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Đến muôn vàn sợi giỡn khoe vàng,
Đi hạt tung bay rộn khắp đàng (đường).
Với ta hoa vẫn thua phiêu bạt,
Hoa chỉ bộn bề một độ xuân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trực Tử

Muôn vàn tơ giỡn khi sang,
Hạt bay phấp phới bên đàng ngày xa.
Liễu sao phiêu lãng bằng ta,
Ưu tư một kiếp xuân là tàn thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Đến bay bay vạn sợi vàng,
Đi như ngọc rắc xuống đường không ngơi.
Ta thì phiêu dạt cả đời,
Hoa dương bận rộn nhất thời - mùa xuân.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Khi đến muôn tơ khoe sắc thắm
Lúc đi vạn hạt rắt đầy đường
Hoa dương phiêu bạt đâu bằng tớ
Còn một mùa hoa rộn sắc hương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời