29/09/2021 06:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuyệt cú
絕句

Tác giả: Thạch Nhu - 石柔

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tống, Liêu, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 02/08/2007 20:52

 

Nguyên tác

來時萬縷弄輕黃,
去日飛球滿路旁。
我比楊花更飄蕩,
楊花只是一春忙。

Phiên âm

Lai thời vạn lũ lộng khinh hoàng,
Khứ nhật phi cầu mãn lộ bàng.
Ngã tỷ dương hoa cánh phiêu đãng,
Dương hoa chỉ thị nhất xuân mang.

Dịch nghĩa

Khi đến thì muôn vàn sợi tơ đùa bỡn màu vàng nhạt,
Ngày đi thì hạt bay khắp bên đường.
Ta so với hoa liễu vẫn còn phiêu bạt hơn,
Hoa liễu chỉ bề bộn trong một mùa xuân mà thôi.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Đến muôn vàn sợi giỡn khoe vàng,
Đi hạt tung bay rộn khắp đàng (đường).
Với ta hoa vẫn thua phiêu bạt,
Hoa chỉ bộn bề một độ xuân.
Hai câu cuối của bài này có chép trong Tuỳ Viên thi thoại (Viên Mai), quyển 2, bài 51.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thạch Nhu » Tuyệt cú