楊柳枝九首其二(南陌東城春早時)

南陌東城春早時,
相逢何處不依依。
桃紅李白皆誇好,
須得垂楊相發輝。

 

Dương liễu chi cửu thủ kỳ 2 (Nam mạch đông thành xuân tảo thì)

Nam mạch đông thành xuân tảo thì,
Tương phùng hà xứ bất y y.
Đào hồng lý bạch giai khoa hảo,
Tu đắc thuỳ dương tương phát huy.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đường nam đông thành xuân đến sớm
Gặp nhau đây, một xứ lạ xa
Mơ trắng đào hồng khoe vẽ đẹp
Chờ liễu dương vàng óng sáng lòa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Đường nam, đông quách sớm vào xuân,
Gặp ở nơi nao, chẳng giống lần...
Lý trắng, đào hồng khoe vẻ đẹp,
Được cành dương liễu sáng thanh tân.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đông quách đường nam xuân sớm lại
Nơi nào gặp gỡ khác gì đâu
Đào hồng lý trắng khoe hương sắc
Khó sánh cành dương ửng thẳm màu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xuân sớm đường nam, đông thành phố
Tại một nơi xa lạ gặp nhau
Mận đào hồng trắng khoe màu
Lại thêm dương liễu buông mau tơ mềm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Đường nam xuân sớm tới đông thành
Gặp gỡ một nơi chẳng biết rành.
Mận trắng đào hồng khoe sắc đẹp
Lại thêm dương liễu cũng đua tranh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Đường nam thành bắc khi xuân sớm
Gặp gỡ nơi nào chẳng nhớ nhung
Mận trắng đào hồng khoe vẻ đẹp
Thuỳ dương liệu có cùng đua không?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đường nam Đông quách sớm xuân sang,
Gặp gỡ khác đâu cũng lỡ làng.
Lý trắng đào hồng khoe sắc thắm,
Thuỳ dương khó sánh chói màu chang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đường nam, đông quách sớm xuân sang,
Gặp ở nơi nao, chẳng giống làng...
Lý trắng, đào hồng khoe tốt đẹp,
Được cành liễu thắm ánh dương quang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời