楊柳枝九首其七(禦陌青門拂地垂)

禦陌青門拂地垂,
千條金縷萬條絲。
如今綰作同心結,
將贈行人知不知?

 

Dương liễu chi cửu thủ kỳ 7 (Ngự mạch thanh môn phất địa thuỳ)

Ngự mạch thanh môn phất địa thuỳ,
Thiên điều kim lũ vạn điều ty.
Như kim quán tác đồng tâm kết,
Tương tặng hành nhân tri bất tri?

 

Dịch nghĩa

Chạm tới đất trên con đường vào cửa hoàng cung,
Cả ngàn sợi chỉ vàng, cả vạn sợi tơ trắng.
Hôm nay cả rặng liễu đồng tâm cho ra như vậy,
Để tặng người qua đường, có ai biết chăng?

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cạnh đường thành, liễu xoà trên đất
Ngàn cành tơ vàng óng bên hoa
Đến nay đã nguyện đồng tâm kết
Bẻ tặng người đi xa rất xa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Che lối cữa xanh chấm đất lay,
Óng vàng nghìn nhánh vạn tơ dây.
Đến nay quán tạo đồng tâm kết,
Cùng tặng người đi hay chẳng hay !

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Lả lơi bên cửa đường thành,
Ngàn cành vàng óng vạn nhành như tơ.
Một lòng kết nguyện đến giờ,
Biết hay chẳng biết tiễn người đi xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đường cửa đông liễu buông gần đất
Ngàn sợi vàng phơ phất tơ dài
Cả hàng liễu kết tặng ai
Khách qua đường thấy chạm hoài biết chăng?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đường ngự cửa xanh xoà nhánh liễu
Óng vàng ngàn  vạn sợi dây tơ
Đến nay như thể xâu thành chuổi
Dành tặng người đi có biết cho

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Cửa xanh chắn lối loà xoà đất
Nghìn sợi tơ vàng vạn sợi tơ
Kết mối đồng tâm nay bện lại
Người đi mang tặng biết chăng ai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chạm tới đường vào cung cấm cửa,
Vạn ngàn tơ trắng ngàn cành vàng.
Đồng tâm rặng liễu ra như vậy,
Để tặng người qua, có biết chăng?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chạm đất hoàng cung đường cửa sang,
Cả ngàn tơ trắng sợi tơ vàng.
Hôm nay rặng liễu đồng tâm kết,
Để tặng người qua có biết chăng?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời