柳枝詞

大堤楊柳雨沉沉,
萬縷千條若恨深。
飛絮滿天人去遠,
春風無力系春心。

 

Liễu chi từ

Đại đê dương liễu vũ trầm trầm,
Vạn lũ thiên điều nhược hận thâm.
Phi nhứ mãn thiên nhân khứ viễn,
Xuân phong vô lực hệ xuân tâm.

 

Dịch nghĩa

Hàng liễu trên đê lớn đang chìm trong cơn mưa,
Hẳn là tơ và lá uất hận nhiều lắm.
Khi tạnh tơ liễu bay đầy trời tiễn người đi xa,
Gió xuân không có sức buộc lòng kẻ ở người đi lại với nhau.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Liễu trên đê chìm trong mưa lớn
Hẳn là tơ với lá hận dày
Tơ liễu bay, người chia tay
Gió xuân không sức buộc hai tim người

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Đê dài dương liễu như mưa rủ
Vạn sợi nghìn cành vẻ hận thâm
Bông liễu khắp trời người lữ thứ
Gió xuân không sức giữ lòng xuân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trên đê hàng liễu chìm trong mưa,
Hẳn lá và tơ uất hận thừa.
Khi tạnh bay đầy trời liễu tiễn,
Gió không buộc kẻ ở người đưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời