16/06/2024 15:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Liễu chi từ
柳枝詞

Tác giả: Hà Hy Nghiêu - 何希堯

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/02/2014 20:59

 

Nguyên tác

大堤楊柳雨沉沉,
萬縷千條若恨深。
飛絮滿天人去遠,
春風無力系春心。

Phiên âm

Đại đê dương liễu vũ trầm trầm,
Vạn lũ thiên điều nhược hận thâm.
Phi nhứ mãn thiên nhân khứ viễn,
Xuân phong vô lực hệ xuân tâm.

Dịch nghĩa

Hàng liễu trên đê lớn đang chìm trong cơn mưa,
Hẳn là tơ và lá uất hận nhiều lắm.
Khi tạnh tơ liễu bay đầy trời tiễn người đi xa,
Gió xuân không có sức buộc lòng kẻ ở người đi lại với nhau.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Liễu trên đê chìm trong mưa lớn
Hẳn là tơ với lá hận dày
Tơ liễu bay, người chia tay
Gió xuân không sức buộc hai tim người

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hà Hy Nghiêu » Liễu chi từ