Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Bắc triều)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tạ Linh Vận (5 bài)
- Âm Khanh (1 bài)
- Dữu Tín (6 bài)
- Giang Yêm (3 bài)
- Trần Thúc Bảo (1 bài)
Tạo ngày 10/04/2010 19:48 bởi hongha83
Thang Huệ Hưu, tự Mậu Viễn 茂遠, không rõ năm sinh năm mất, người đời Lưu Tống (triều đại đầu tiên trong số bốn Nam triều: Lưu Tống, Nam Tề, Lương, Trần). Chưa rõ hành trạng, chỉ biết ông nguyên là một vị hoà thượng, vua Hiếu Vũ Đế biết ông có tài nên ra lệnh cho ông hoàn tục, và cử ông giữ chức Tùng sự sử tại Dương Châu. Nổi danh ngang Bão Chiếu, thường được gọi song đôi là Bão, Hưu. Thơ Thang Huệ Hưu hấp thu và chịu nhiều ảnh hưởng của dân ca Nam triều nên ngôn ngữ thơ ông vừa hoa mỹ, vừa giản dị, dễ hiểu. Nhà thơ Nhan Diên Chi (384-456) một trong những nhà thơ nổi tiếng thời Lưu Tống đã phê bình thơ của Thang "đúng là những câu ca dao ở trong làng xóm" đã thừa nhận ảnh hưởng của dân ca Nam triều trong các sáng tác của Thang Huệ Hưu. Tác phẩm của Thang Huệ Hưu hiện còn 11 bài.