楊柳枝詞

已作綠絲籠曉日,
又成飛絮扑晴波。
隋家不合栽楊柳,
長遣行人春恨多。

 

Dương liễu chi từ

Dĩ tác lục ty lung hiểu nhật,
Hựu thành phi nhứ phác tình ba.
Tuỳ gia bất hợp tài dương liễu,
Trường khiển hành nhân xuân hận đa.

 

Dịch nghĩa

Đã sinh ra sợi xanh lồng bóng mặt trời buổi sáng,
Còn cho tơ bay chạm mặt nước lặng sóng.
Nhà Tuỳ trồng dương liễu không hợp thời,
Nhưng đã để lại cho người ta bẻ tiễn đưa nhau trong mùa xuân.


Dương liễu chi từ là một nhạc khúc soạn cho sáo thổi ngang, có đã từ lâu. Bạch Cư Dị dùng âm điệu cũ, soạn ra nhạc khúc mới. Ông được nhiều người hưởng ứng, hoạ lại với cùng tựa đề.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sinh sợi xanh che lồng nắng sớm
Còn cho tơ mơn chớn mặt hồ
Nhà Tuỳ trồng liễu bấy giờ
Tới nay là chỗ giã từ ngày xuân

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tơ xanh che bóng nắng hồng
Phấn bay lả tả phủ lòng sông trong
Liễu dương Dượng Đế khéo trồng
Chốn đây xuân hận não lòng chia tay

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Đã lấy tơ xanh lồng nắng sớm
Lại làm bông liễu sóng vờn quang
Triều Tuỳ trồng liễu sao không hợp
Mãi khiến người đi hận tiết xuân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Đã tạo tơ xanh lồng nắng sớm
Còn cho bóng chạm mặt hồ yên
Nhà Tuỳ trồng liễu không phù hợp
Xuân tiễn người đi lắm muộn phiền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sợi xanh lồng bóng trời hồng,
Tơ bay chạm mặt nước sông lặng dòng.
Nhà Tuỳ dương liễu kheo trồng,
Bao xuân kỹ niệm não lòng tiễn đưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời