上下七盤其二

商山半月雨漫漫,
偶值新晴下七盤。
山似換來天似洗,
可憐風日到長安。

 

Thướng há Thất Bàn kỳ 2

Thương sơn bán nguyệt vũ mạn mạn,
Ngẫu trị tân tình há Thất Bàn.
Sơn tự hoán lai thiên tự tẩy,
Khả liên phong nhật đáo Trường An.

 

Dịch nghĩa

Mưa dai dẳng cả nửa tháng ở núi Thương Sơn,
Chợt tạnh khi vừa xuống núi Thất Bàn.
Núi đẹp như vừa đổi mới, trời trong như vừa tắm gội,
Mong cảnh vật dễ thương này tới Trường An.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mưa dai dẳng núi Thương nửa tháng
Chợt tạnh khi vừa xuống Thất Bàn
Núi như mới, trời trong xanh
Cảnh này ước đến kinh thành Trường An

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Núi Thương nửa tháng mưa dai dẳng
Chợt tạnh vừa khi xuống Thất Bàn
Trời gội non xanh thay đổi sắc
Cảnh này mong được đến Trường An

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thương Sơn nửa tháng dai mưa chang,
Chợt tạnh khi xuống núi Thất Bàn.
Núi đẹp, trời trong vừa tắm gội,
Dễ thương phong cảnh tới Trường An.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Thương Sơn nửa tháng mưa dai dẳng
Nắng mới ngẫu nhiên xuống Thất Bàn
Núi như thay đổi trời như tắm
Muốn sao nắng gió tới Trường An.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời