07/12/2022 23:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thướng há Thất Bàn kỳ 2
上下七盤其二

Tác giả: Bùi Di Trực - 裴夷直

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/10/2013 07:40

 

Nguyên tác

商山半月雨漫漫,
偶值新晴下七盤。
山似換來天似洗,
可憐風日到長安。

Phiên âm

Thương sơn[1] bán nguyệt vũ mạn mạn,
Ngẫu trị tân tình há Thất Bàn.
Sơn tự hoán lai thiên tự tẩy,
Khả liên phong nhật đáo Trường An.

Dịch nghĩa

Mưa dai dẳng cả nửa tháng ở núi Thương Sơn,
Chợt tạnh khi vừa xuống núi Thất Bàn.
Núi đẹp như vừa đổi mới, trời trong như vừa tắm gội,
Mong cảnh vật dễ thương này tới Trường An.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mưa dai dẳng núi Thương nửa tháng
Chợt tạnh khi vừa xuống Thất Bàn
Núi như mới, trời trong xanh
Cảnh này ước đến kinh thành Trường An
[1] Tên núi, trong địa phận huyện Thương, tỉnh Thiểm Tây. Từ Trường An muốn đi núi Thất Bàn, phải qua núi Thương trước.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Di Trực » Thướng há Thất Bàn kỳ 2