上下七盤其一

斗回山路掩皇州,
二載歡娛一望休。
從此萬重青嶂合,
無因更得重回頭。

 

Thướng há Thất Bàn kỳ 1

Đẩu hồi sơn lộ yểm hoàng châu,
Nhị tải hoan ngu nhất vọng hưu.
Tòng thử vạn trùng thanh chướng hợp,
Vô nhân cánh đắc trùng hồi đầu.

 

Dịch nghĩa

Trên đường núi quay lại không còn thấy kinh đô đâu nữa,
Hai năm ở đó đầy hoan lạc, lại muốn nghỉ hưu.
Từ lúc này cả vạn ngọn núi xanh như bức bình phong quây quần,
Không lý do gì để quay đầu lần nữa.


Thất Bàn, tên rặng núi trong huyện Quảng Nguyên tỉnh Tứ Xuyên, chỗ tiếp giáp với tỉnh Thiểm Tây.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vừa tới núi quay đầu kinh khuất
Hai năm vui nay lúc về hưu
Núi non vạn ngọn xanh màu
Chẳng còn lý lẽ quay đầu lần hai

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đường non ngoảnh lại khuất kinh đô
Vui thú hai năm bỏ trở về
Từ đó vạn trùng xanh diệu vợi
Quay đầu chi nữa cách sơn khê

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời