上下七盤其一

斗回山路掩皇州,
二載歡娛一望休。
從此萬重青嶂合,
無因更得重回頭。

 

Thướng há Thất Bàn kỳ 1

Đẩu hồi sơn lộ yểm hoàng châu,
Nhị tải hoan ngu nhất vọng hưu.
Tòng thử vạn trùng thanh chướng hợp,
Vô nhân cánh đắc trùng hồi đầu.

 

Dịch nghĩa

Trên đường núi quay lại không còn thấy kinh đô đâu nữa,
Hai năm ở đó đầy hoan lạc, lại muốn nghỉ hưu.
Từ lúc này cả vạn ngọn núi xanh như bức bình phong quây quần,
Không lý do gì để quay đầu lần nữa.


Thất Bàn, tên rặng núi trong huyện Quảng Nguyên tỉnh Tứ Xuyên, chỗ tiếp giáp với tỉnh Thiểm Tây.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vừa tới núi quay đầu kinh khuất
Hai năm vui nay lúc về hưu
Núi non vạn ngọn xanh màu
Chẳng còn lý lẽ quay đầu lần hai

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đường non ngoảnh lại khuất kinh đô
Vui thú hai năm bỏ trở về
Từ đó vạn trùng xanh diệu vợi
Quay đầu chi nữa cách sơn khê

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đường non quay lại khuất kinh đô,
Hoan lạc hai năm muốn nghỉ hưu.
Như bức bình phong ngàn vạn núi,
Quay đầu lần nữa chẳng nguyên do.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Đẩu quay đường núi che kinh đô
Vui vẻ hai năm những ngóng hưu
Từ đấy núi xanh trùng vạn hợp
Chẳng ai qua được lại quay đầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời