Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 27/08/2016 22:36, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 29/08/2016 09:58

和周侍御洛城雪

天街飛轡蹈瓊英,
四顧全疑在玉京。
一種相如抽秘思,
兔園那比鳳凰城?

 

Hoạ Chu thị ngự “Lạc thành tuyết”

Thiên nhai phi đạo kinh anh,
Tứ cố toàn nghi tại ngọc kinh.
Nhất chủng Tương Như trừu bí tứ,
Thố viên na tỉ Phụng hoàng thành?

 

Dịch nghĩa

Ngựa phi trên đường phố đạp trên tuyết trắng đẹp như ngọc kinh anh,
Chỗ nào trong kinh thành cũng đẹp như ngọc.
Mặc dù đã được Tương Như cho một bài phú tuyệt vời,
Vườn nuôi thỏ sao dám so sánh với Phụng hoàng thành?


Lạc thành là tên gọi tắt của Lạc Dương thành, hay Đông Đô.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngựa phi đạp ngọc anh trên phố
Khắp kinh thành tuyết ngó ngọc ngà
Dù Tương Như đã ngợi ca
Nhưng vườn nuôi thỏ thua xa Phụng thành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đường phố ngựa phi đạp tuyết băng,
Chỗ nào cũng đẹp ngọc kinh anh.
Mặc dù đã được Tương Như phú,
Vườn thỏ sao so với Phụng thành?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Chân trời cương ngựa đạp ngọc châu
Bốn phía toàn ngờ ở đế đô
Cũng giống Tương Như rút ý đẹp
Vườn thỏ sao bì vượn phượng đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời