席上夜別張主簿

紅燭剪還明,
綠尊添又滿。
不愁前路長,
只畏今宵短。

 

Tịch thượng dạ biệt Trương chủ bạ

Hồng chúc tiễn hoàn minh,
Lục tôn thiêm hựu mãn.
Bất sầu tiền lộ trường,
Chỉ uý kim tiêu đoản.

 

Dịch nghĩa

Ngọn nến đỏ cắt bớt bấc lụi lại sáng rõ,
Chén rượu màu lục vơi châm thêm lại đầy.
Không buồn vì đường dài,
Mà chỉ sợ đêm nay ngắn.


Trương chủ bạ: không rõ gốc gác.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nến bấc lụi cắt đi lại sáng
Chén biệt ly hễ cạn châm đầy
Chẳng lo đường sắp vượt dài
Chỉ e uống mãi đêm nay cũng tàn

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bấc tàn cắt ngọn thêm hồng
Rượu vơi chén lục lại châm thêm đầy
Không buồn vì bởi đường dài
Mà lòng chỉ sợ đêm nầy ngắn sao

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nến đỏ bấc tàn sáng rõ bày,
Rượu vơi màu lục lại châm đầy.
Không buồn vì bởi đường dài quá,
Mà chỉ sợ đêm ngắn hiện nay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Nến đỏ cắt thêm sáng
Chén xanh rót lại đầy
Chớ buồn xa lối trước
Chỉ sợ ngắn đêm nay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời