題江上柳寄李使君

桂江南渡無楊柳,
見此令人眼暫明。
應學郡中賢太守,
依依相向許多情。

 

Đề giang thượng liễu ký Lý sứ quân

Quế giang nam độ vô dương liễu,
Kiến thử linh nhân nhãn tạm minh.
Ưng học quận trung hiền thái thú,
Y y tương hướng hứa đa tình.

 

Dịch nghĩa

Phía nam sông Quế không có dương liễu,
Thấy liễu ở đây mắt mới tạm sáng lên.
Liễu như muốn học đức độ của quan thái thú,
Nên hướng cả về quận đường như biểu lộ tình cảm.


Lý sứ quân thân thế không rõ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Không thấy liễu phía nam sông Quế
Liễu quận đường làm loé sáng lên
Học quan thái thú đức hiền
Hướng về dinh quận tình riêng tỏ bày

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phía nam sông Quế không dương liễu,
Thấy liễu ở đây mắt sáng tinh.
Muốn học đức hiền quan thái thú,
Hướng về dinh quận biểu lộ tình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Bến nam sông Quế không dương liễu
Xem đó khiến người mắt rõ hình
Trong quận nên theo thái thú tốt
Nhớ nhung cùng hướng ngóng đa tình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời