22/01/2021 19:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tịch thượng dạ biệt Trương chủ bạ
席上夜別張主簿

Tác giả: Bùi Di Trực - 裴夷直

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/10/2013 07:49

 

Nguyên tác

紅燭剪還明,
綠尊添又滿。
不愁前路長,
只畏今宵短。

Phiên âm

Hồng chúc tiễn hoàn minh,
Lục tôn thiêm hựu mãn.
Bất sầu tiền lộ trường,
Chỉ uý kim tiêu đoản.

Dịch nghĩa

Ngọn nến đỏ cắt bớt bấc lụi lại sáng rõ,
Chén rượu màu lục vơi châm thêm lại đầy.
Không buồn vì đường dài,
Mà chỉ sợ đêm nay ngắn.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nến bấc lụi cắt đi lại sáng
Chén biệt ly hễ cạn châm đầy
Chẳng lo đường sắp vượt dài
Chỉ e uống mãi đêm nay cũng tàn
Trương chủ bạ: không rõ gốc gác.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Di Trực » Tịch thượng dạ biệt Trương chủ bạ