楊柳枝八首其五

蘇州楊柳任君誇,
更有錢塘勝館娃。
若解多情尋小小,
綠楊深處是蘇家。

 

Dương liễu chi bát thủ kỳ 5

Tô Châu dương liễu nhậm quân khoa,
Cánh hữu Tiền Đường thắng Quán Oa.
Nhược giải đa tình tầm Tiểu Tiểu,
Lục dương thâm xứ thị Tô gia.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nẻo Tô Châu tình riêng liễu nói
Sông Tiền Đường vượt khỏi Quán Oa
Đa tình tìm Tiểu Tiểu ca
Liễu xanh xứ vắng là nhà Tiểu Tô.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Dương liễu Tô Châu riêng đón bác
Tiền Đường đâu kém Quán Oa cung
Đa tình tìm đến nơi cô Tiểu
Liễu thắm nhà Tô lối mịt mùng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dương liễu ở Tô Châu sắc thắm
Nhưng Tiền Đường còn thắng Quán Oa
Tìm Tiểu Tiểu giải tình đa
Quán Tô vắng lặng la đà liễu xanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dương liễu Tô Châu anh quá khoe,
Tiền Đường vượt thắng Quán Oa nè.
Đa tình Tiểu Tiểu tìm nơi ở,
Xứ thẳm liễu xanh Tô Tiểu về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tô Châu dương liễu anh khoe,
Tiền Đường hơn hẳn nơi về Quán Oa.
Đa tình tìm Tiểu Tiểu ca,
Liễu xanh xứ thẳm ấy nhà Tiểu Tô.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Ông khoe dương liễu Tô Châu
Quán Oa chẳng thể bằng đâu Tiền Đường
Đa tình Tiểu Tiểu vấn vương
Tô gia rừng thẳm liễu buông nơi này

Chưa có đánh giá nào
Trả lời