17/06/2024 02:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương liễu chi bát thủ kỳ 5
楊柳枝八首其五

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 20/11/2006 18:23

 

Nguyên tác

蘇州楊柳任君誇,
更有錢塘勝館娃。
若解多情尋小小,
綠楊深處是蘇家。

Phiên âm

Tô Châu dương liễu nhậm quân khoa,
Cánh hữu Tiền Đường thắng Quán Oa.
Nhược giải đa tình tầm Tiểu Tiểu,
Lục dương thâm xứ thị Tô gia.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nẻo Tô Châu tình riêng liễu nói
Sông Tiền Đường vượt khỏi Quán Oa
Đa tình tìm Tiểu Tiểu ca
Liễu xanh xứ vắng là nhà Tiểu Tô.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Dương liễu chi bát thủ kỳ 5