柳枝枝五首其五

劉白蘇台總近時,
當初章句是誰推?
纖腰舞盡春楊柳,
未有儂家一首詩。

 

Dương liễu chi ngũ thủ kỳ 5

Lưu Bạch Tô đài tổng cận thì,
Đương sơ chương cú thị thuỳ suy?
Tiêm yêu vũ tận xuân dương liễu,
Vị hữu nùng gia nhất thủ thi.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Lưu Bạch Tô thơ về dương liễu
Câu thì hay âm điệu ai bằng
Vì yêu dáng múa xuân thanh
Làm thơ này để riêng tình tặng ai.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lưu Bạch Tô thời gần đây cả
Về văn thơ đương có ai bằng
Liễu thon xuân múa hết mình
Vì chung xin có một chương thơ này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời