楊柳枝

風情漸老見春羞,
到處芳魂感舊遊。
多謝長條似相識,
強垂煙穗拂人頭。

 

Dương liễu chi

Phong tình tiệm lão kiến xuân tu,
Đáo xứ phương hồn cảm cựu du.
Đa tạ trường điều tự tương thức,
Cưỡng thuỳ yên tuệ phất nhân đầu.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Tuổi xanh dần hết, thấy xuân buồn,
Nhớ cuộc chơi xưa phóng mộng hồn.
Cảm tạ liễu kia như thấu hiểu,
Trên đầu bông rủ, mấy nhành vươn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Già dần xuân tới mà e thẹn
Hồn thơm vẫn nhớ chuyến chơi xưa
Cành dài quen biết bao giờ
Mà nay rủ xuống phất phơ đầu người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Quỳnh Chi

Chạnh buồn trước cảnh xuân tươi
Nhớ bao kỷ niệm một thời tuổi xuân
Dường như liễu cũng hiểu lòng
Dịu dàng phơ phất buông trên tóc mình

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Già hết phong tình thẹn với xuân
Chơi xưa từng đến chốn thanh tân
Tạ ơn liễu biếc lòng thương cảm
Phơ phất trên đầu mấy nhánh bông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời