09/12/2021 01:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương liễu chi
楊柳枝

Tác giả: Lý Dục - 李煜

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 11/07/2005 19:22

 

Nguyên tác

風情漸老見春羞,
到處芳魂感舊遊。
多謝長條似相識,
強垂煙穗拂人頭。

Phiên âm

Phong tình[1] tiệm lão kiến xuân tu,
Đáo xứ phương hồn[2] cảm cựu du.
Đa tạ trường điều tự tương thức,
Cưỡng thuỳ yên tuệ phất nhân đầu.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Tuổi xanh dần hết, thấy xuân buồn,
Nhớ cuộc chơi xưa phóng mộng hồn.
Cảm tạ liễu kia như thấu hiểu,
Trên đầu bông rủ, mấy nhành vươn.
[1] Nghĩa gốc chỉ tình cảm luyến ái nam nữ, ở đây chỉ dung mạo thanh xuân của người con gái. Câu này ý nói tuổi xuân dần qua không quay trở lại, người con gái nhìn xuân tàn mà liên tưởng tới mình nên tủi thẹn.
[2] Chỉ hồn mộng của người con gái.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Dục » Dương liễu chi