楊柳枝九首其四(金谷園中鶯亂飛)

金谷園中鶯亂飛,
銅蛇陌上好風吹。
城中桃李須臾盡,
爭似垂楊無限時。

 

Dương liễu chi cửu thủ kỳ 4 (Kim Cốc viên trung oanh loạn phi)

Kim Cốc viên trung oanh loạn phi,
Đồng xà mạch thượng hảo phong xuy.
Thành trung đào lý tu du tận,
Tranh tự thuỳ dương vô hạn thì.

 

Dịch nghĩa

Trong vườn Kim Cốc, nhiều chim oanh bay lượn,
Đông người ta, gió thổi mát nhẹ.
Trong thành hoa đào hoa mận nở được ít lâu nay đã rụng hết,
Chỉ còn dương liễu xanh tươi mãi.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Kim Cốc viên oanh vàng lượn khắp
Đông người ta, gió mát nhẹ đưa
Trong thành đào mận rụng trơ
Chỉ còn dương liễu buông tơ xanh hoài

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Oanh vườn Kim Cốc lượn lờ bay
Gió thổi đường chiều mát dịu thay
Đào lý trong thành rơi rụng cả
Liễu dương tươi thắm vẻ xanh bày

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Trong vườn Kim Cốc oanh bay lượn
Đường Rắn Đồng gió mát thổi qua
Đào mận trong thành thoáng đã hết
Tranh với thuỳ dương mãi la đà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trong vườn Kim Cốc lượn oanh bay,
Gió thổi đông người mát nhẹ thay!
Đào mận nở nở lâu nay rụng hết,
Chỉ còn dương liễu mãi xanh bày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời