02/12/2022 20:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương liễu chi từ
楊柳枝詞

Tác giả: Bùi Di Trực - 裴夷直

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/10/2013 07:32

 

Nguyên tác

已作綠絲籠曉日,
又成飛絮扑晴波。
隋家不合栽楊柳,
長遣行人春恨多。

Phiên âm

Dĩ tác lục ty lung hiểu nhật,
Hựu thành phi nhứ phác tình ba.
Tuỳ gia[1] bất hợp tài dương liễu,
Trường khiển hành nhân xuân hận đa.

Dịch nghĩa

Đã sinh ra sợi xanh lồng bóng mặt trời buổi sáng,
Còn cho tơ bay chạm mặt nước lặng sóng.
Nhà Tuỳ trồng dương liễu không hợp thời,
Nhưng đã để lại cho người ta bẻ tiễn đưa nhau trong mùa xuân.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sinh sợi xanh che lồng nắng sớm
Còn cho tơ mơn chớn mặt hồ
Nhà Tuỳ trồng liễu bấy giờ
Tới nay là chỗ giã từ ngày xuân
Dương liễu chi từ là một nhạc khúc soạn cho sáo thổi ngang, có đã từ lâu. Bạch Cư Dị dùng âm điệu cũ, soạn ra nhạc khúc mới. Ông được nhiều người hưởng ứng, hoạ lại với cùng tựa đề.

[1] Tức Tuỳ Dạng Đế. Ông cho đào sông Biện, nối Lạc Dương của tỉnh Hà Nam tới Dương châu của tỉnh Giang Tô, dài nhiều ngàn dặm. Dọc theo sông đào này, ông cho trồng dương liễu hai bên bờ, và xây tới 40 hành cung, vô cùng tốn kém... Dân tình khốn khổ, quốc khố trống rỗng, giặc giã nổi lên khắp nơi. Ông bị nghĩa quân giết chết và nhà Tuỳ xụp đổ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Di Trực » Dương liễu chi từ