楊柳枝八首其六

蘇家小女舊知名,
楊柳風前別有情。
剝條盤作銀環樣,
卷葉吹為玉笛聲。

 

Dương liễu chi bát thủ kỳ 6

Tô gia tiểu nữ cựu tri danh,
Dương liễu phong tiền biệt hữu tình.
Bác điều bàn tác ngân hoàn dạng,
Quyển diệp xuy vi ngọc địch thanh.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tô Tiểu Tiểu năm nào danh nổi
Tình chia tay đúng lối dương xanh
Bóc cành làm giả dạng vòng
Lá dương vấn thổi tiếng trong sáo diều.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cô gái nhà Tô sớm nổi danh
Liễu dương khoe gió chứa chan tình
Bóc cành uốn tựa như vòng bạc
Thổi lá vi vu điệu sáo trong

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gái quán Tô tên đà quen biết
Có cảm tình lúc biệt ly nhau
Tước cành làm nhẫn trắng phau
Lá vê thành sáo thổi câu nhạc buồn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tiểu nữ nhà Tô xưa nổi danh,
Tình chia tay trước gió dương xanh.
Bóc cành làm giả như vòng bạc,
Thổi lá vi vu điệu sáo thanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cô gái Tô xưa nổi danh,
Biệt ly trước gió liễu xanh bao tình.
Bóc cành giả nhẫn làm tin,
Lá dương vấn thổi điệu thanh sáo diều.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời