Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Tống, Liêu, Kim )
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Vũ Minh Tân (1 bài)
- Trương Việt Linh (1 bài)
Tạo ngày 11/10/2010 20:13 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 11/10/2010 20:42 bởi hongha83
Như Bản thiền sư 如本禪師, hiệu Quy Vân 歸雲, quê Đài Thành (nay ở tây nam Hàm Đan tỉnh Hà Bắc). Sư trụ trì ở chùa Sơ Sơn thuộc Phủ Châu nên còn được gọi là Sơ Sơn Như. Có thơ trong các sách: Gia thái phổ đăng lục 嘉泰普燈錄, Ngũ đăng hội nguyên 五燈會元, và Thiền tông tụng cổ liên châu thông tập 禪宗頌古聯珠通集.