Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Ngũ đại)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (2 bài)
- Vũ Minh Tân (1 bài)
Tạo ngày 30/09/2008 00:22 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 30/09/2008 06:19 bởi Vanachi
Tưởng Di Cung 蔣貽恭 người Giang Hoài cuối đời Đường, đời Hậu Thục (Nam Bắc triều) làm quan Đại Tỉnh huyện lệnh. Thơ còn 10 bài.