Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Ngũ đại)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Phùng Duyên Kỷ (42 bài thơ)
- Lương Ý Nương (2 bài thơ)
- Âu Dương Quýnh (4 bài thơ)
- Hoa Nhị phu nhân (1 bài thơ)
- Trương Bí (7 bài thơ)
Tạo ngày 29/09/2008 00:22 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 29/09/2008 06:19 bởi Vanachi
Tưởng Di Cung 蔣貽恭 người Giang Hoài cuối đời Đường, đời Hậu Thục (Nam Bắc triều) làm quan Đại Tỉnh huyện lệnh. Thơ còn 10 bài.