Chim trú đông giăng giăng ngang trời
bổng bay dải lụa màu lam nhạt
mẹ vội mang chăn áo ra phơi
bóng mẹ nghiêng giữa trời và đất


Nguồn: Vũ Minh Tân, Nẻo về (thơ), NXB Văn học, 2006