Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
5 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thanh Chiếu (42 bài)
- Lục Du (103 bài)
- Tân Khí Tật (42 bài)
- Nhạc Phi (6 bài)
- Văn Thiên Tường (12 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Trương Việt Linh (3 bài)
- Nam Trân (2 bài)
- Vũ Minh Tân (1 bài)
Tạo ngày 19/03/2007 08:07 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 19/08/2008 21:30 bởi Vanachi
Lư Mai Pha 盧梅坡, đời Nam Tống, năm sinh mất không rõ. Lịch sử ghi chép về ông rất ít, gần như không có, chỉ có thể căn cứ vào thơ từ của ông với người khác để suy ra khái quát về thân thế. Thơ của ông có tiếng nhất là hai bài Tuyết mai 雪梅.

 

Tuyển tập chung