Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 06/10/2017 16:55

Tặng Bảy và anh chị Rễ

Thuở nhỏ mồ côi, anh chị nuôi
tháng ngày chảy miết nước sông trôi
về thăm anh chị, em thành cụ
cháu chắt mười mâm chật chỗ ngồi


Nguồn: Vũ Minh Tân, Nẻo về (thơ), NXB Văn học, 2006