Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Tống, Liêu, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Vũ Minh Tân (1 bài)
- Trương Việt Linh (1 bài)
- Ngô Văn Phú (1 bài)
Tạo ngày 29/10/2008 01:35 bởi hongha83
Lưu Dũ 劉翰 tự Võ Tử 武子, người Trường Sa (nay là huyện Trướng Sa, Hồ Nam) đời Tống, thân thế sự nghiệp chưa rõ.

 

Tuyển tập chung