15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
87 bài thơ, 185 bài dịch

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Lâm Thị Mỹ Dạ (65 bài)
- Thái Bá Tân (62 bài)
- Bế Kiến Quốc (96 bài)
- Nguyễn Thuỵ Kha (128 bài)
- Lê Thị Mây (41 bài)
Tạo ngày 30/10/2008 00:35 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 08/10/2017 14:47 bởi hongha83
Vũ Minh Tân (1939-) quê Hà Tây, là nhà báo, nhà văn, nhà thơ, cán bộ biên tập và dịch giả thơ Trung Quốc. Đã tham gia kháng chiến chống Mĩ cứu nước. Từng công tác tại một số báo và nhà xuất bản, nay đã nghỉ hưu.

Tác phẩm:

Văn xuôi:
- Mưa bóng mây (1952)
- Trăng chờ (1953)

Thơ:
- Tứ tuyệt cuối đông (2002)
- Nẻo về (2006)

Dịch thuật:
- Khúc hát châu Lương (tuyển dịch thơ Đường - Tống, 2002)
- Đường Thi tứ tuyệt (2006)
- Tống Thi tứ tuyệt (2010)

 

Thơ dịch tác giả khác

 1. An Nam tống Tào Biệt Sắc quy triều (Cao Biền)
  9
 2. Ẩm hồ thượng sơ tình hậu vũ kỳ 2 (Tô Thức)
  14
 3. Bạch Vân tuyền (Bạch Cư Dị)
  12
 4. Bắc Sơn (Vương An Thạch)
  7
 5. Cảm hoài kỳ 1 (Lý Dục)
  5
 6. Cảm hoài kỳ 2 (Lý Dục)
  5
 7. Cẩm Thành tả vọng (Cao Biền)
  8
 8. Chung Nam vọng dư tuyết (Tổ Vịnh)
  20
 9. Cổ biệt ly (Mạnh Giao)
  19
 10. Cổ mai thi (Trí Ngu thiền sư)
  3
 11. Cúc thuỷ nguyệt tại thủ (Chu Thục Chân)
  5
 12. Cung sầu (Chu Thục Chân)
  4
 13. Cung trung đề (Lý Ngang)
  6
 14. Cửu tuyệt vị Á Khanh tác kỳ 2 (Hàn Câu)
  2
 15. Dạ thướng Thụ Hàng thành văn địch (I) (Lý Ích)
  22
 16. Dạ toạ (Trương Lỗi)
  3
 17. Du viên bất trị (Diệp Thiệu Ông)
  14
 18. Dư điền điệu kỳ 1 (Vương Vũ Xứng)
  3
 19. Dư điền điệu kỳ 2 (Vương Vũ Xứng)
  3
 20. Dữ Hạo Sơ thượng nhân đồng khán sơn ký kinh hoa thân cố (Liễu Tông Nguyên)
  8
 21. Dữ Sử lang trung khâm thính Hoàng Hạc lâu thượng xuy địch (Lý Bạch)
  24
 22. Dương liễu từ kỳ 1 (Từ Huyễn)
  2
 23. Dương liễu từ kỳ 10 (Từ Huyễn)
  3
 24. Dương liễu từ kỳ 4 (Từ Huyễn)
  2
 25. Dương liễu từ kỳ 8 (Từ Huyễn)
  3
 26. Dương Quan khúc - Trung thu tác (Tô Thức)
  14
 27. Dương Tử giang (Văn Thiên Tường)
  3
 28. Đả cầu đồ (Triều Thuyết Chi)
  2
 29. Đại viên trung lão nhân (Cảnh Vi)
  6
 30. Đào giả (Mai Nghiêu Thần)
  5
 31. Đăng sơn (Lý Thiệp)
  14
 32. Đề Hoài Nam tự (Trình Hạo)
  5
 33. Đề Tây Lâm bích (Tô Thức)
  9
 34. Đề Thẩm quân cầm (Tô Thức)
  7
 35. Đề Thôi Dật Nhân sơn đình (Tiền Khởi)
  8
 36. Đề Tình Tận kiều (Ung Đào)
  4
 37. Đề Trường An chủ nhân bích (Trương Vị)
  11
 38. Đề Trương thập nhất lữ xá tam vịnh - Lựu hoa (Hàn Dũ)
  8
 39. Điền gia (Hoa Nhạc)
  2
 40. Độ Tang Càn (Giả Đảo)
  22
 41. Độc “Trường hận từ” (Lý Cấu)
  2
 42. Đông Pha tuyệt cú (Tô Thức)
  4
 43. Giang thôn tức sự (Tư Không Thự)
  15
 44. Giang thượng (Lưu Tử Vựng)
  4
 45. Giang thượng ngư giả (Phạm Trọng Yêm)
  6
 46. Hạ nhật (Đới Phục Cổ)
  6
 47. Hải đường (Tô Thức)
  11
 48. Hàm Đan đông chí dạ tư gia (Bạch Cư Dị)
  12
 49. Hàn dạ (Đỗ Lỗi)
  6
 50. Hán uyển hành (Trương Trọng Tố)
  8
 51. Hậu thập dư nhật phục chí (Tô Thức)
  3
 52. Hiểu hành đạo bàng đỗ quyên hoa (Dương Vạn Lý)
  3
 53. Hiểu xuất Tĩnh Từ tự tống Lâm Tử Phương (Dương Vạn Lý)
  5
 54. Hoạ Hà trưởng quan lục ngôn (Tô Thức)
  3
 55. Hoa hạ tuý (Lý Thương Ẩn)
  15
 56. Hoạ Luyện tú tài “Dương liễu” (Dương Cự Nguyên)
  10
 57. Hoạ mi điểu (Âu Dương Tu)
  7
 58. Hoa Thanh cung kỳ 1 (Thôi Lỗ)
  12
 59. Hoài thôn binh hậu (Đới Phục Cổ)
  4
 60. Hoành Đường (Phạm Thành Đại)
  2
 61. Hồ Châu ca kỳ 38 (Uông Nguyên Lượng)
  4
 62. Hồ thượng (Từ Nguyên Kiệt)
  5
 63. Hựu đề Lạc uyển ngô diệp thượng (Thiên Bảo cung nhân)
  7
 64. Hựu thính “Nghê thường vũ y khúc” tống Trần quân (Từ Huyễn)
  2
 65. Hỷ xuân lai kỳ 1 (Nguyên Hiếu Vấn)
  2
 66. Hỷ xuân lai kỳ 3 (Nguyên Hiếu Vấn)
  2
 67. Hỷ xuân lai kỳ 4 (Nguyên Hiếu Vấn)
  2
 68. Khách hữu bốc cư bất toại, bạc du Nghiên Lũng, nhân đề (Hứa Hồn)
  11
 69. Khách trung sơ hạ (Tư Mã Quang)
  5
 70. Khánh Toàn am đào hoa (Tạ Phương Đắc)
  7
 71. Khê cư (Bùi Độ)
  9
 72. Khiển hứng (Bả trản phi liên tửu) (Cao Biền)
  9
 73. Ký đề La Phù biệt nghiệp (Cao Biền)
  7
 74. Ký Giang Nam cố nhân (Gia Huyễn Ông)
  3
 75. Ký Vương xá nhân trúc lâu (Lý Gia Hựu)
  7
 76. Lạc hoa (Chu Thục Chân)
  9
 77. Lập thu (Lưu Dũ)
  4
 78. Lĩnh thượng phùng cửu biệt giả hựu biệt (Quyền Đức Dư)
  3
 79. Lộng hoa hương mãn y (Chu Thục Chân)
  5
 80. Luận thi kỳ 23 (Nguyên Hiếu Vấn)
  2
 81. Luận thi kỳ 24 (Nguyên Hiếu Vấn)
  2
 82. Luận thi kỳ 29 (Nguyên Hiếu Vấn)
  2
 83. Mai (Vương Kỳ)
  4
 84. Mai hoa (Vương An Thạch)
  9
 85. Mai hoa kỳ 1 (Tô Thức)
  7
 86. Mai hoa kỳ 2 (Tô Thức)
  5
 87. Mạt lị (Lư Mai Pha)
  2
 88. Minh tranh (Lý Đoan)
  10
 89. Mộ xuân tức sự (Diệp Thái)
  5
 90. Mộc lan hoa (Lý Thương Ẩn)
  15
 91. Ngạc Châu Nam Lâu thư sự (Hoàng Đình Kiên)
  6
 92. Ngẫu thành (Chu Hy)
  7
 93. Ngoạn hoa dữ Vệ Tương đồng tuý (Tư Không Thự)
  10
 94. Nhập trực (Chu Tất Đại)
  4
 95. Nông phủ (Trương Bích)
  6
 96. Oanh thoa (Lưu Khắc Trang)
  4
 97. Phiếm chu (Chu Hy)
  5
 98. Phó An Nam khước ký đài ty (Cao Biền)
  5
 99. Phong Hoả đài (Dương Bị)
  3
 100. Phong Lạc đình du xuân kỳ 3 (Âu Dương Tu)
  10
 101. Phù bình (Lưu Sư Thiệu)
  3
 102. Phù Dung lâu tống Tân Tiệm kỳ 1 (Vương Xương Linh)
  33
 103. Phú quý khúc (Trịnh Ngao)
  5
 104. Quá Hàng Châu cố cung (Tạ Cao)
  2
 105. Quá Trịnh sơn nhân sở cư (Lưu Trường Khanh)
  11
 106. Quan kỳ vũ (Lý Ước)
  5
 107. Quan thư hữu cảm kỳ 1 (Chu Hy)
  7
 108. Quan thương thử (Tào Nghiệp)
  8
 109. Quan Vĩnh Lạc công chúa nhập phiên (Tôn Địch)
  7
 110. Quỳ Châu trúc chi ca (Phạm Thành Đại)
  1
 111. Quy nhạn (Tiền Khởi)
  12
 112. Sơ nhập Lư sơn kỳ 1 (Tô Thức)
  4
 113. Sơn cư bách vịnh kỳ 013 (Tông Bản thiền sư)
  3
 114. Sơn cư bách vịnh kỳ 014 (Tông Bản thiền sư)
  3
 115. Sơn cư bách vịnh kỳ 018 (Tông Bản thiền sư)
  3
 116. Sơn cư bách vịnh kỳ 020 (Tông Bản thiền sư)
  3
 117. Sơn cư bách vịnh kỳ 070 (Tông Bản thiền sư)
  3
 118. Sơn cư bách vịnh kỳ 072 (Tông Bản thiền sư)
  3
 119. Sơn cư bách vịnh kỳ 095 (Tông Bản thiền sư)
  3
 120. Sơn Đình hạ nhật (Cao Biền)
  10
 121. Tả Dịch lê hoa (Khâu Vi)
  7
 122. Tả hoài kỳ 2 (Cao Biền)
  7
 123. Tái thượng ký gia huynh (Cao Biền)
  7
 124. Tam nguyệt hối nhật tống xuân (Giả Đảo)
  15
 125. Tàm phụ ngâm (Tạ Phương Đắc)
  7
 126. Tàm thất (Dương Bị)
  3
 127. Tảo xuân (Bạch Ngọc Thiềm)
  3
 128. Tặng Dược sơn cao tăng Duy Nghiễm kỳ 2 (Lý Ngao)
  8
 129. Tặng Lĩnh Thượng mai (Tô Thức)
  5
 130. Tặng Triệu Bá Ngư (Hàn Câu)
  2
 131. Thành Đô khúc (Trương Tịch)
  3
 132. Thành Đức nhạc (Vương Biểu)
  3
 133. Thanh minh (Vương Vũ Xứng)
  9
 134. Thập ngũ dạ vọng nguyệt ký Đỗ lang trung (Vương Kiến)
  17
 135. Thất tịch (Dương Phác)
  3
 136. Thị đao hoàn ca (Lưu Vũ Tích)
  9
 137. Thị nhi (Lục Du)
  7
 138. Thị pháp kệ (Cao Phong Diệu thiền sư)
  5
 139. Thiên thính ngâm (Thiệu Ung)
  3
 140. Thoái cư mạn đề kỳ 3 (Tư Không Đồ)
  3
 141. Thu nguyệt (Trình Hạo)
  4
 142. Thuỷ đình (Thái Xác)
  4
 143. Thưởng trà (Lưu Vũ Tích)
  7
 144. Thương xuân (Dương Vạn Lý)
  5
 145. Tiều phu (Tiêu Đức Tảo)
  4
 146. Tiểu trì (Dương Vạn Lý)
  3
 147. Tống kiếm dữ Phó Nham tẩu (Tân Khí Tật)
  2
 148. Tống Thôi Cửu (Bùi Địch)
  8
 149. Tống Vũ Văn Lục (Thường Kiến)
  14
 150. Tống xuân (Vương Lệnh)
  5
 151. Trì châu Thuý Vi đình (Nhạc Phi)
  7
 152. Triều (Ngô Dung)
  3
 153. Trình Khấu công kỳ 1 (Thiến Đào)
  5
 154. Trúc thành từ kỳ 2 (Lục Quy Mông)
  4
 155. Trung thu (Uông Thù)
  12
 156. Trường An đạo kỳ 1 (Trừ Quang Hy)
  15
 157. Túc Sơ Bì dịch (Vương Chu)
  4
 158. Túc tân thị Từ Công điếm (Dương Vạn Lý)
  3
 159. Túc Tế Châu môn ngoại lữ quán (Triều Đoan Hữu)
  2
 160. Tụng cổ (Đàm Hoa thiền sư)
  3
 161. Tụng cổ (Như Bản thiền sư)
  3
 162. Tuyệt cú (Chí An thiền sư)
  10
 163. Tuyệt cú (Thạch Nhu)
  4
 164. Tuyệt cú (Ngô Đào)
  3
 165. Tư quân ân (Lệnh Hồ Sở)
  6
 166. Tứ thì điền viên tạp hứng - Hạ nhật kỳ 01 (Phạm Thành Đại)
  2
 167. Tứ thì điền viên tạp hứng - Hạ nhật kỳ 07 (Phạm Thành Đại)
  6
 168. Tứ thì điền viên tạp hứng - Vãn xuân kỳ 03 (Phạm Thành Đại)
  3
 169. Tức cảnh (Chu Thục Chân)
  6
 170. Tương Ấp đạo trung (Trần Dư Nghĩa)
  4
 171. Văn viên (Lý Thân)
  5
 172. Vị hữu (Lý Thương Ẩn)
  11
 173. Vịnh ba tiêu (Phạm Thành Đại)
  2
 174. Vịnh kim cương (Tưởng Di Cung)
  2
 175. Vô đề (Bạch Vân Thủ Đoan thiền sư)
  3
 176. Vũ trung đăng Nhạc Dương lâu vọng Quân sơn kỳ 1 (Hoàng Đình Kiên)
  6
 177. Vũ trung đăng Nhạc Dương lâu vọng Quân sơn kỳ 2 (Hoàng Đình Kiên)
  6
 178. Xã nhật (Trương Diễn)
  5
 179. Xuân mộ (Tào Bân)
  10
 180. Xuân mộ du tiểu viên (Vương Kỳ)
  5
 181. Xuân nhật (Chu Hy)
  8
 182. Xuân nhật ngẫu thành (Trình Hạo)
  8
 183. Xuân nhật tạp hứng (Lục Du)
  6
 184. Xuân tận nhật du hậu hồ tặng Lưu Khởi Cư (Lưu thời phương thiêu dược) (Từ Huyễn)
  2
 185. Xuất tái kỳ 2 (Vương Xương Linh)
  9