Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
87 bài thơ, 185 bài dịch

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Lâm Thị Mỹ Dạ (63 bài)
- Bế Kiến Quốc (89 bài)
- Thái Bá Tân (52 bài)
- Nguyễn Thuỵ Kha (128 bài)
- Lê Thị Mây (29 bài)
Tạo ngày 30/10/2008 00:35 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 08/10/2017 14:47 bởi hongha83
Vũ Minh Tân (1939-) quê Hà Tây, là nhà báo, nhà văn, nhà thơ, cán bộ biên tập và dịch giả thơ Trung Quốc. Đã tham gia kháng chiến chống Mĩ cứu nước. Từng công tác tại một số báo và nhà xuất bản, nay đã nghỉ hưu.

Tác phẩm:

Văn xuôi:
- Mưa bóng mây (1952)
- Trăng chờ (1953)

Thơ:
- Tứ tuyệt cuối đông (2002)
- Nẻo về (2006)

Dịch thuật:
- Khúc hát châu Lương (tuyển dịch thơ Đường - Tống, 2002)
- Đường Thi tứ tuyệt (2006)
- Tống Thi tứ tuyệt (2010)

 

Thơ dịch tác giả khác

 1. An Nam tống Tào Biệt Sắc quy triều Cao Biền
  8
 2. Ẩm hồ thượng sơ tình hậu vũ kỳ 2 Tô Thức
  12
 3. Bạch Vân tuyền Bạch Cư Dị
  9
 4. Bắc Sơn Vương An Thạch
  4
 5. Cảm hoài kỳ 1 Lý Dục
  5
 6. Cảm hoài kỳ 2 Lý Dục
  5
 7. Cẩm Thành tả vọng Cao Biền
  7
 8. Chung Nam vọng dư tuyết Tổ Vịnh
  15
 9. Cổ biệt ly Mạnh Giao
  18
 10. Cổ mai thi Trí Ngu thiền sư
  3
 11. Cúc thuỷ nguyệt tại thủ Chu Thục Chân
  4
 12. Cung sầu Chu Thục Chân
  3
 13. Cung trung đề Lý Ngang
  6
 14. Cửu tuyệt vị Á Khanh tác kỳ 2 Hàn Câu
  2
 15. Dạ thướng Thụ Hàng thành văn địch (I) Lý Ích
  22
 16. Dạ toạ Trương Lỗi
  3
 17. Du viên bất trị Diệp Thiệu Ông
  13
 18. Dư điền điệu kỳ 1 Vương Vũ Xứng
  3
 19. Dư điền điệu kỳ 2 Vương Vũ Xứng
  3
 20. Dữ Hạo Sơ thượng nhân đồng khán sơn ký kinh hoa thân cố Liễu Tông Nguyên
  7
 21. Dữ Sử lang trung khâm thính Hoàng Hạc lâu thượng xuy địch Lý Bạch
  22
 22. Dương liễu từ kỳ 1 Từ Huyễn
  2
 23. Dương liễu từ kỳ 10 Từ Huyễn
  3
 24. Dương liễu từ kỳ 4 Từ Huyễn
  2
 25. Dương liễu từ kỳ 8 Từ Huyễn
  4
 26. Dương Quan khúc - Trung thu tác Tô Thức
  13
 27. Dương Tử giang Văn Thiên Tường
  3
 28. Đả cầu đồ Triều Thuyết Chi
  2
 29. Đại viên trung lão nhân Cảnh Vi
  4
 30. Đào giả Mai Nghiêu Thần
  5
 31. Đăng sơn Lý Thiệp
  12
 32. Đề Hoài Nam tự Trình Hạo
  4
 33. Đề Tây Lâm bích Tô Thức
  7
 34. Đề Thẩm quân cầm Tô Thức
  6
 35. Đề Thôi Dật Nhân sơn đình Tiền Khởi
  9
 36. Đề Tình tận kiều Ung Đào
  4
 37. Đề Trường An chủ nhân bích Trương Vị
  10
 38. Đề Trương thập nhất lữ xá tam vịnh - Lựu hoa Hàn Dũ
  5
 39. Điền gia Hoa Nhạc
  2
 40. Độ Tang Càn Giả Đảo
  22
 41. Độc “Trường hận từ” Lý Cấu
  2
 42. Đông Pha tuyệt cú Tô Thức
  3
 43. Giang thôn tức sự Tư Không Thự
  14
 44. Giang thượng Lưu Tử Vựng
  4
 45. Giang thượng ngư giả Phạm Trọng Yêm
  5
 46. Hạ nhật Đới Phục Cổ
  3
 47. Hải đường Tô Thức
  7
 48. Hàm Đan đông chí dạ tư gia Bạch Cư Dị
  10
 49. Hàn dạ Đỗ Lỗi
  6
 50. Hán uyển hành Trương Trọng Tố
  8
 51. Hậu thập dư nhật phục chí Tô Thức
  2
 52. Hiểu hành đạo bàng đỗ quyên hoa Dương Vạn Lý
  2
 53. Hiểu xuất Tĩnh Từ tự tống Lâm Tử Phương Dương Vạn Lý
  3
 54. Hoạ Hà trưởng quan lục ngôn Tô Thức
  2
 55. Hoa hạ tuý Lý Thương Ẩn
  13
 56. Hoạ Luyện tú tài “Dương liễu” Dương Cự Nguyên
  10
 57. Hoạ mi điểu Âu Dương Tu
  6
 58. Hoa Thanh cung kỳ 1 Thôi Lỗ
  12
 59. Hoài thôn binh hậu Đới Phục Cổ
  3
 60. Hoành Đường Phạm Thành Đại
  2
 61. Hồ Châu ca kỳ 38 Uông Nguyên Lượng
  4
 62. Hồ thượng Từ Nguyên Kiệt
  3
 63. Hựu đề Lạc uyển ngô diệp thượng Thiên Bảo cung nhân
  4
 64. Hựu thính “Nghê thường vũ y khúc” tống Trần quân Từ Huyễn
  2
 65. Hỷ xuân lai kỳ 1 Nguyên Hiếu Vấn
  2
 66. Hỷ xuân lai kỳ 3 Nguyên Hiếu Vấn
  2
 67. Hỷ xuân lai kỳ 4 Nguyên Hiếu Vấn
  2
 68. Khách hữu bốc cư bất toại, bạc du Nghiên Lũng, nhân đề Hứa Hồn
  11
 69. Khách trung sơ hạ Tư Mã Quang
  4
 70. Khánh Toàn am đào hoa Tạ Phương Đắc
  5
 71. Khê cư Bùi Độ
  7
 72. Khiển hứng (Bả trản phi liên tửu) Cao Biền
  8
 73. Ký đề La Phù biệt nghiệp Cao Biền
  6
 74. Ký Giang Nam cố nhân Gia Huyễn Ông
  3
 75. Ký Vương xá nhân trúc lâu Lý Gia Hựu
  5
 76. Lạc hoa Chu Thục Chân
  7
 77. Lập thu Lưu Võ Tử
  3
 78. Lĩnh thượng phùng cửu biệt giả hựu biệt Quyền Đức Dư
  3
 79. Lộng hoa hương mãn y Chu Thục Chân
  4
 80. Luận thi kỳ 23 Nguyên Hiếu Vấn
  2
 81. Luận thi kỳ 24 Nguyên Hiếu Vấn
  2
 82. Luận thi kỳ 29 Nguyên Hiếu Vấn
  2
 83. Mai Vương Kỳ
  4
 84. Mai hoa Vương An Thạch
  8
 85. Mai hoa kỳ 1 Tô Thức
  6
 86. Mai hoa kỳ 2 Tô Thức
  4
 87. Mạt lị Lư Mai Pha
  2
 88. Minh tranh Lý Đoan
  10
 89. Mộ xuân tức sự Diệp Thái
  4
 90. Mộc lan hoa Lý Thương Ẩn
  13
 91. Ngẫu thành Chu Hy
  6
 92. Ngoạn hoa dữ Vệ Tương đồng tuý Tư Không Thự
  10
 93. Nhập trực Chu Tất Đại
  2
 94. Nông phủ Trương Bích
  6
 95. Oanh thoa Lưu Khắc Trang
  3
 96. Phiếm chu Chu Hy
  4
 97. Phó An Nam khước ký đài ty Cao Biền
  4
 98. Phong Hoả đài Dương Bị
  3
 99. Phong Lạc đình du xuân kỳ 3 Âu Dương Tu
  8
 100. Phù bình Lưu Sư Thiệu
  3
 101. Phù Dung lâu tống Tân Tiệm kỳ 1 Vương Xương Linh
  27
 102. Phú quý khúc Trịnh Ngao
  5
 103. Quá Hàng Châu cố cung Tạ Cao
  2
 104. Quá Trịnh sơn nhân sở cư Lưu Trường Khanh
  10
 105. Quan kỳ vũ Lý Ước
  5
 106. Quan thư hữu cảm kỳ 1 Chu Hy
  4
 107. Quan thương thử Tào Nghiệp
  7
 108. Quan Vĩnh Lạc công chúa nhập phiên Tôn Địch
  5
 109. Quỳ Châu trúc chi ca Phạm Thành Đại
  1
 110. Quy nhạn Tiền Khởi
  11
 111. Sơ nhập Lư sơn kỳ 1 Tô Thức
  3
 112. Sơn cư bách vịnh kỳ 013 Tông Bản thiền sư
  3
 113. Sơn cư bách vịnh kỳ 014 Tông Bản thiền sư
  3
 114. Sơn cư bách vịnh kỳ 018 Tông Bản thiền sư
  3
 115. Sơn cư bách vịnh kỳ 020 Tông Bản thiền sư
  3
 116. Sơn cư bách vịnh kỳ 070 Tông Bản thiền sư
  2
 117. Sơn cư bách vịnh kỳ 072 Tông Bản thiền sư
  3
 118. Sơn cư bách vịnh kỳ 095 Tông Bản thiền sư
  3
 119. Sơn Đình hạ nhật Cao Biền
  7
 120. Tả Dịch lê hoa Khâu Vi
  7
 121. Tả hoài kỳ 2 Cao Biền
  6
 122. Tái thượng ký gia huynh Cao Biền
  6
 123. Tam nguyệt hối nhật tống xuân Giả Đảo
  14
 124. Tàm phụ ngâm Tạ Phương Đắc
  5
 125. Tàm thất Dương Bị
  3
 126. Tảo xuân Bạch Ngọc Thiềm
  3
 127. Tặng Dược sơn cao tăng Duy Nghiễm kỳ 2 Lý Ngao
  8
 128. Tặng Lĩnh Thượng mai Tô Thức
  3
 129. Tặng Triệu Bá Ngư Hàn Câu
  1
 130. Thành Đô khúc Trương Tịch
  3
 131. Thành Đức nhạc Vương Biểu
  3
 132. Thanh minh Vương Vũ Xứng
  8
 133. Thập ngũ dạ vọng nguyệt ký Đỗ lang trung Vương Kiến
  13
 134. Thất tịch Dương Phác
  2
 135. Thị đao hoàn ca Lưu Vũ Tích
  7
 136. Thị nhi Lục Du
  6
 137. Thị pháp kệ Cao Phong Diệu thiền sư
  4
 138. Thiên thính ngâm Thiệu Ung
  2
 139. Thoái cư mạn đề kỳ 3 Tư Không Đồ
  3
 140. Thu nguyệt Trình Hạo
  3
 141. Thuỷ đình Thái Xác
  3
 142. Thưởng trà Lưu Vũ Tích
  6
 143. Thương xuân Dương Vạn Lý
  3
 144. Tiều phu Tiêu Đức Tảo
  4
 145. Tiểu trì Dương Vạn Lý
  2
 146. Tống kiếm dữ Phó Nham tẩu Tân Khí Tật
  2
 147. Tống Thôi Cửu Bùi Địch
  8
 148. Tống Vũ Văn Lục Thường Kiến
  12
 149. Tống xuân Vương Lệnh
  4
 150. Trì châu Thuý Vi đình Nhạc Phi
  6
 151. Triều Ngô Dung
  2
 152. Trình Khấu công kỳ 1 Thiến Đào
  5
 153. Trúc thành từ kỳ 2 Lục Quy Mông
  4
 154. Trung thu Uông Thù
  12
 155. Trường An đạo kỳ 1 Trừ Quang Hy
  12
 156. Túc Sơ Bì dịch Vương Chu
  4
 157. Túc tân thị Từ Công điếm Dương Vạn Lý
  3
 158. Túc Tế Châu môn ngoại lữ quán Triều Đoan Hữu
  2
 159. Tụng cổ Đàm Hoa thiền sư
  3
 160. Tụng cổ Như Bản thiền sư
  3
 161. Tuyệt cú Chí An thiền sư
  9
 162. Tuyệt cú Thạch Nhu
  4
 163. Tuyệt cú Ngô Đào
  3
 164. Tư quân ân Lệnh Hồ Sở
  5
 165. Tứ thì điền viên tạp hứng - Hạ nhật kỳ 01 Phạm Thành Đại
  2
 166. Tứ thì điền viên tạp hứng - Hạ nhật kỳ 07 Phạm Thành Đại
  4
 167. Tứ thì điền viên tạp hứng - Vãn xuân kỳ 03 Phạm Thành Đại
  3
 168. Tức cảnh Chu Thục Chân
  3
 169. Tương Ấp đạo trung Trần Dư Nghĩa
  4
 170. Vãn lâu nhàn toạ Vương An Thạch
  4
 171. Văn viên Lý Thân
  5
 172. Vị hữu Lý Thương Ẩn
  9
 173. Vịnh ba tiêu Phạm Thành Đại
  2
 174. Vịnh kim cương Tưởng Di Cung
  2
 175. Vô đề Bạch Vân Thủ Đoan thiền sư
  3
 176. Vũ trung đăng Nhạc Dương lâu vọng Quân sơn kỳ 1 Hoàng Đình Kiên
  4
 177. Vũ trung đăng Nhạc Dương lâu vọng Quân sơn kỳ 2 Hoàng Đình Kiên
  4
 178. Xã nhật Trương Diễn
  4
 179. Xuân mộ Tào Bân
  9
 180. Xuân mộ du tiểu viên Vương Kỳ
  4
 181. Xuân nhật Chu Hy
  6
 182. Xuân nhật ngẫu thành Trình Hạo
  8
 183. Xuân nhật tạp hứng Lục Du
  4
 184. Xuân tận nhật du hậu hồ tặng Lưu Khởi Cư (Lưu thời phương thiêu dược) Từ Huyễn
  2
 185. Xuất tái kỳ 2 Vương Xương Linh
  8