Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tô Thức (174 bài)
- Lý Chi Nghi (2 bài)
- Tô Triệt (18 bài)
- Nguỵ Ngoạn (2 bài)
- Lưu Quý Tôn (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Ngô Văn Phú (1 bài)
- Vũ Minh Tân (1 bài)
- Trương Việt Linh (1 bài)
Tạo ngày 28/10/2008 01:01 bởi hongha83
Thái Xác 蔡确 (1037-1093) tự Trì Chính, người Tuyền Châu. Đỗ tiến sĩ năm 1059. Làm tướng văn thời Tống Thần Tông, giúp Vương An Thạch, dâng sớ can vua sửa đổi triều chính, bị biếm làm quan xa rồi chết ở đó.

 

Tuyển tập chung