Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tô Triệt (18 bài)
- Thư Đản (3 bài)
- Lý Chi Nghi (2 bài)
- Tô Thức (174 bài)
- Đạo Tiềm thiền sư (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Ngô Như Sâm (1 bài)
Tạo ngày 03/02/2019 18:30 bởi hongha83
Nguỵ Ngoạn 魏玩 (1040-1103) tự Ngọc Nhữ 玉汝, người Tương Dương, Tương Châu (nay thuộc Tương Phàn, tỉnh Hồ Bắc) đời Bắc Tống. Bà là chị của từ nhân Nguỵ Thái 魏泰, vợ của tể tướng Tăng Bố 曾布 (1036-1107) nên người đời thường gọi là Nguỵ phu nhân 魏夫人. Bà xuất thân nhà quyền quý, từ nhỏ đọc rộng các sách, được triều đình phong Lỗ quốc phu nhân. Tác phẩm hiện còn Nguỵ phu nhân tập 魏夫人集, Lỗ quốc phu nhân từ 魯國夫人詞.