Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tô Triệt (18 bài)
- Thư Đản (3 bài)
- Lý Chi Nghi (2 bài)
- Tô Thức (170 bài)
- Đạo Tiềm thiền sư (1 bài)
Tạo ngày 02/02/2019 18:30 bởi hongha83
Nguỵ Ngoạn 魏玩 (1040-1103) tự Ngọc Nhữ 玉汝, người Tương Dương, Tương Châu (nay thuộc Tương Phàn, tỉnh Hồ Bắc), là chị của Nguỵ Thái 魏泰, vợ Tăng Bố 曾布, đời gọi là Nguỵ phu nhân. Bà xuất thân nhà quyền quý, từ nhỏ đọc rộng các sách, được triều đình phong Lỗ quốc phu nhân. Tác phẩm hiện còn Nguỵ phu nhân tập 魏夫人集, Lỗ quốc phu nhân từ 魯國夫人詞.