Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tô Thức (170 bài thơ)
- Âu Dương Tu (44 bài thơ)
- Lý Dục (38 bài thơ)
- Án Kỷ Đạo (20 bài thơ)
- Án Thù (17 bài thơ)
Tạo ngày 08/08/2008 11:14 bởi Vanachi
Thư Đản 舒亶 (1041-1103) tự Tín Đạo 信道, hiệu Lãn Đường 懶堂, người Từ Khê (nay thuộc Chiết Giang, Trung Quốc). Năm Trị Bình thứ 2 (1065) thi lễ bộ đỗ trạng nguyên, nhận chức Lâm hải uý, sau làm Giám sát ngự sử, cùng Lý Định 李定 hạch Tô Thức 蘇軾 trong vụ Ô đài thi án.