Đầu ghềnh thưa vắng ánh tà
Uyên ương cất cánh, đôi nhà bên sông
Bóng lay xao động lầu hồng
Hạnh hoa lấp ló vài bông đầu tường
Liễu xanh biêng biếc bên đường
Khách xa, bến vắng, sông thường lặng im
Hoa bay làm mỏi mắt nhìn
Người đi xa ngái, cánh chim bên trời


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)