17/01/2021 04:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồ tát man
菩薩蠻

Tác giả: Nguỵ Ngoạn - 魏玩

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 04/02/2019 08:06

 

Nguyên tác

溪山掩映斜陽裏,
樓臺影動鴛鴦起。
隔岸兩三家,
出牆紅杏花。
綠楊堤下路,
早晚溪邊去。
三見柳綿飛,
離人猶未歸。

Phiên âm

Khê sơn yểm ánh tà dương lý,
Lâu đài ảnh động uyên ương khởi.
Cách ngạn lưỡng tam gia,
Xuất tường hồng hạnh hoa[1].
Lục dương đê hạ lộ,
Tảo vãn khê biên khứ.
Tam kiến liễu miên phi,
Ly nhân do vị quy.

Dịch nghĩa

Khe núi chút tà dương cũng vắng
Bóng lầu gác xao động, uyên ương bay
Suối bên, nhà thấp thoáng
Ngoài tường hoa hạnh đỏ
Liễu biếc dăng chân núi
Bến vắng, người đi về
Hoa bay, nhìn mỏi mắt
Ly khách vẫn bên trời

Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Đầu ghềnh thưa vắng ánh tà
Uyên ương cất cánh, đôi nhà bên sông
Bóng lay xao động lầu hồng
Hạnh hoa lấp ló vài bông đầu tường
Liễu xanh biêng biếc bên đường
Khách xa, bến vắng, sông thường lặng im
Hoa bay làm mỏi mắt nhìn
Người đi xa ngái, cánh chim bên trời
Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Các nữ nhà thơ, từ Lưỡng Tống, NXB Lao động, 2014
[1] Một ý thơ phổ biến trong thơ Tống. Thơ Diệp Thiệu Ông: “Xuân sắc mãn viên quan bất trú, Nhất chi hồng hạnh xuất tường lai” (Sắc xuân khắp vườn nhốt không được, Một cành hồng hạnh vượt tường vươn ra ngoài).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguỵ Ngoạn » Bồ tát man