Nỗi sầu một đống đò nặng chở
Mà may nhờ thuận buồm xuôi gió
Chiều rơi sóng mịt mờ
Hồn tan từng mảnh nhỏ
Đêm nay vui với ai
Bên song tìm giấc ngủ
Chợt tỉnh chơht bồi hồi
Lại ra đi lần nữa

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)