子夜歌其一

尋春須是先春早,
看花莫待花枝老。
縹色玉柔擎,
醅浮盞面清。
何妨頻笑粲,
禁苑春歸晚。
同醉與閒評,
詩隨羯鼓成。

 

Tí Dạ ca kỳ 1

Tầm xuân tu thị tiên xuân tảo,
Khán hoa mạc đãi hoa chi lão.
Phiêu sắc ngọc nhu kình,
Phôi phù trản diện thanh.
Hà phương tần tiếu sán,
Cấm uyển xuân quy vãn.
Đồng tuý dữ nhàn bình,
Thi tuỳ Yết cổ thành.


Tí Dạ ca là một tên khác của điệu Bồ tát man.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Long

Chơi xuân đón trước kỳ xuân tới,
Ngắm hoa nào đợi cành hoa lụi.
Sóng sánh nhón tay ngà,
Vành ly rượu ngấn nhoà.
Nhoẻn cười chi rạng rỡ,
Nấn ná xuân vườn ngự.
Say uống, chuyện đôi điều,
Thơ nương trống Yết gieo.

Du ư nghệ
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chơi xuân phải đón xuân sớm nhất
Xem hoa đừng đợi lúc hoa già
Ngọc xanh nhón nhẹ tay ngà
Bọt phôi mặt chén hớt qua trong liền
Có hại chi nếu luôn cười mỉm
Trong vườn vua xuân đến muộn màng
Uống say đồng với an nhàn
Nương theo trống Yết thơ thành dễ thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời