菩薩蠻其二

水精簾裡頗黎枕,
暖香惹夢鴛鴦錦。
江上柳如煙,
雁飛殘月天。
藕絲秋色淺,
人勝參差剪。
雙鬢隔香紅,
玉釵頭上風。

 

Bồ tát man kỳ 2

Thuỷ tinh liêm lý pha lê chẩm,
Noãn hương nhạ mộng uyên ương cẩm.
Giang thượng liễu như yên,
Nhạn phi tàn nguyệt thiên.
Ngẫu ty thu sắc thiển,
Nhân thắng sâm si tiễn.
Song mấn cách hương hồng,
Ngọc thoa đầu thượng phong.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Gối pha lê thuỷ tinh rèm rủ
Chăn uyên ương mộng hương nồng ủ
Giang ngạn liễu như mây
Trăng tà chiếc nhạn bay
Ngó tơ thu sắc lạt
Nhân thắng so le cắt
Mái tóc cách hương hồng
Trên đầu thoa ngọc rung


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thuỷ tinh rèm mát gối pha lê
Chăn gấm uyên ương ấm mộng về
Giang liễu như sương sa
Nhạn bay dưới trăng tà
Ngó sen màu thu nhạt
Người ngắm so le cắt
Mái tóc cách hương hồng
Ngọc thoa trước ngọn phong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thuỷ tinh rèm rủ gối pha lê,
Chăn uyên ương mộng ủ ê hương nồng.
Liễu như mây khói trên sông,
Trăng tà chiếc nhạn bay vòng trời xanh.
Ngó tơ thu sắc lạt nhanh,
So le người cắt thẳng cành đều nhau.
Hương hồng ngăn mái tóc nâu,
Ngọc thoa cài cắm trên đầu gió rung.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời