28/05/2024 21:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tí Dạ ca kỳ 1
子夜歌其一

Tác giả: Lý Dục - 李煜

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 10/07/2005 19:20

 

Nguyên tác

尋春須是先春早,
看花莫待花枝老。
縹色玉柔擎,
醅浮盞面清。
何妨頻笑粲,
禁苑春歸晚。
同醉與閒評,
詩隨羯鼓成。

Phiên âm

Tầm xuân tu thị tiên xuân tảo,
Khán hoa mạc đãi hoa chi lão.
Phiêu sắc ngọc nhu kình,
Phôi phù trản diện thanh.
Hà phương tần tiếu sán,
Cấm uyển xuân quy vãn.
Đồng tuý dữ nhàn bình,
Thi tuỳ Yết cổ thành.

Bản dịch của Nam Long

Chơi xuân đón trước kỳ xuân tới,
Ngắm hoa nào đợi cành hoa lụi.
Sóng sánh nhón tay ngà,
Vành ly rượu ngấn nhoà.
Nhoẻn cười chi rạng rỡ,
Nấn ná xuân vườn ngự.
Say uống, chuyện đôi điều,
Thơ nương trống Yết gieo.
Tí Dạ ca là một tên khác của điệu Bồ tát man.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Dục » Tí Dạ ca kỳ 1