子夜歌其二

人生愁恨何能免?
銷魂獨我情何限!
故國夢重歸,
覺來雙淚垂!
高樓誰與上?
長記秋晴望。
往事已成空,
還如一夢中。

 

Tí Dạ ca kỳ 2

Nhân sinh sầu hận hà năng miễn?
Tiêu hồn độc ngã tình hà hạn!
Cố quốc mộng trùng quy,
Giác lai song lệ thuỳ!
Cao lâu thuỳ dữ thướng?
Trường ký thu tình vọng.
Vãng sự dĩ thành không,
Hoàn như nhất mộng trung.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Đời người sầu hận đành khôn thoát
Tiêu hồn một khối, tình man mác
Cố quốc mộng quay về
Tỉnh ra thêm não nề
Nhớ cùng ai lên gác
Thu ngắm vầng trăng bạc
Việc cũ đã qua rồi
Vèo như giấc mộng thôi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Làm kiếp người khỏi sao sầu hận
Dẫu hồn tan, vô hạn tình ta
Mộng về quê cũ thăm nhà
Tỉnh ra thương cảm chan hoà lệ rơi
Nay lên lầu ai người cùng bước?
Ai cùng ghi những lúc thưởng thu
Hết rồi những chuyện thuở xưa
Xem ra như một giấc mơ qua rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời