菩薩蠻

春山千里供行色,
客愁濃似春山碧。
幸自不思歸,
子規心上啼。

芳意隨人老,
綠盡江南草。
窈窕可人花,
路長何處家。

 

Bồ tát man

Xuân sơn thiên lý cung hành sắc,
Khách sầu nùng tự xuân sơn bích.
Hạnh tự bất tư quy,
Tử quy tâm thượng đề.

Phương ý tuỳ nhân lão,
Lục tận Giang Nam thảo.
Yểu điệu khả nhân hoa,
Lộ trường hà xứ gia.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Núi xuân ngàn dặm đường đi đẹp,
Nỗi buồn đậm đặc như xuân biếc.
May quá chẳng mong về,
Đỗ quyên kêu tái tê.

Cảnh sắc già theo tuổi,
Cỏ thắm Giang Nam trải.
Yểu điệu hoa tựa người,
Không nhà đường cứ dài.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lạc Mỹ Xuyên Thu

Núi xuân nghìn dặm một vẻ tròn
Khách buồn khắc khoải trước núi non
Hạnh phúc khi không về chốn cũ
Con về than khóc lòng sắc son.

Cảnh sắc theo người qua bao tuổi
Xanh tận Giang Nam cỏ vẫn còn
Dáng hoa như ngỡ người trong mộng
Đường xa chẳng thấy bóng nhà con.

"Bất ngã bất lung bất hữu bại
Hữu linh hữu trí hữu nhân tài..."
Chưa có đánh giá nào
Trả lời